OPTO NANO

Dance, science and digital collide in this vivid and energetic new production from Jack Philp Dance. OPTO NANO is an abstract and athletic journey through the cutting-edge research of Professor Paola Borri. Created with an exceptional cast of five performers, this contemporary dance work brings biophysics to the stage; exploring pioneering cell imaging techniques using microscopes and lasers. Powered by an electronic sound score from critically acclaimed Welsh composer R.SEILIOG, the choreography proudly champions collaboration from across different worlds in a dynamic burst of movement, light and colour.
Mae dawns, gwyddoniaeth a’r byd digidol yn cyfuno yn y cynhyrchiad newydd bywiog ac egnïol hwn gan Jack Philp Dance. Mae OPTO NANO yn daith haniaethol a llawn symud yn seiliedig ar ymchwil arloesol yr Athro Paola Borri. Wedi’i greu gyda chast eithriadol o bum perfformiwr, mae’r gwaith dawns cyfoes hwn yn dod â bioffiseg i’r llwyfan; yn archwilio technegau delweddu celloedd arloesol gan ddefnyddio microsgopau a laserau. Gyda sgôr sain electronig gan y cyfansoddwr enwog o Gymru R.SEILIOG, mae’r coreograffi yn falch o hyrwyddo cydweithredu ar draws gwahanol fydoedd mewn ffrwydrad deinamig o symudiadau, golau a lliw.

BOOKING TICKETS // ARCHEBU TOCYNNAU

SWANSEA | ABERTAWE
Taliesin
03 March 2022 // 03 Mawrth 2022 – 7:30pm

CARDIFF | CAERDYDD
The Dance House – Ty Dawns
19 March 2022 // 19 Mawrth 2022 – 7:30pm

BANGOR
Pontio
07 April 2022 // 07 Ebrill 2022 – 7:30pm

CARDIFF | CAERDYDD ** Immersive Digital Performance // Perfformiad Digidol Trochi
CULTVR Lab
30 April 2022 // 30 Ebrill 2022 – 12:00pm // 3:30pm // 6:00pm

– CREDITS

Artistic Direction & Choreography // Cyfarwyddyd Artistig a Choreograffi

Jack Philp

Sound Design & Original Composition // Dylunio Sain a Chyfansoddiad Gwreiddiol

R.SEILIOG

Lighting Concept // Y cysyniad o ran goleuo

Barnaby Booth

Lighting Realisation // Gwireddu’r cysyniad goleuo

Joshua Harriette 

Costume Design // Dylunio Gwisgoedd

Esther Kilbride

Dancers // Dawnswyr

Gaia Cicolani

Fern Grimbley

Chelsea Gordon

Rose Lewis

Chandenie Gobardhan

Stage Manager // Rheolwr Llwyfan

Kristian Rhodes

Lead Technician // Technegydd Arweiniol

Elizabeth Chiu

Digital Artists & Designers // Artistiaid a Dylunwyr Digidol

Uncharted Limbo Collective

Academic Partner // Partner Academaidd

Prof. Paola Borri

Filmmaker // Gwneuthurwr ffilmiau

Jonathan Dunn

Photographer // Ffotograffydd

Kirsten McTernan

Outreach workshop leader // Arweinydd gweithdy allgymorth

Angharad Harrop

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google

This function has been disabled for .