TEST | CAPTURE

_DSC0380 copy

TEST | CAPTURE from Jack Philp Dance on Vimeo.

FUSING THE WORLDS OF SCIENCE AND DANCE TOGETHER, THIS DEBUT DOUBLE BILL TOUR FROM JACK PHILP DANCE FEATURES TWO NEW CONTEMPORARY DANCE WORKS. BE PLUNGED INTO THE SPACE WITH THE PERFORMERS IN THE IMMERSIVE STYLING OF ‘PSYCHOACOUSTIC’ AND INDULGE IN THE ATHLETIC PUNCH THAT IS ‘LUMEN’. ENTERTAIN YOUR CURIOSITY AND EXPLORE WHAT HAPPENS WHEN NEUROSCIENCE AND ASTROPHYSICS MEET CONTEMPORARY DANCE. TEST | CAPTURE IS SUPPORTED BY ARTS COUNCIL OF WALES, NATIONAL DANCE COMPANY WALES, VENUE CYMRU, CARDIFF UNIVERSITY (THE SCHOOL OF PHYSICS AND ASTRONOMY), RUBICON DANCE, CITY UNIVERSITY LONDON (COGNITIVE NEUROSCIENCE RESEARCH UNIT) AND DANCE WOKING. 

TRWY FFIWSIO BYD GWYDDONIAETH A DAWNS GYDA’I GILYDD, DAITH HON DWBL BIL CYNTAF JACK PHILP DANCE YN CYNNWYS DWY WAITH DAWNS GYFOES NEWYDD. EWCH I MEWN I’R GOFOD GYDA’R PERFFORMWYR YN Y STEIL DI-DOR O ‘PSYCHOACOUSTIC’ AC YMLACIO YN Y PWLL ATHLETAIDD SY’N ‘LUMEN’. DIDDANWCH EICH CHWILFRYDEDD AC EDRYCHWCH AR YR HYN SY’N DIGWYDD PAN FYDD NIWROWYDDONIAETH AC ASTROFFISEG YN CWRDD Â DAWNS GYFOES. CEFNOGIR TEST | CAPTURE GAN GYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU, CWMNI DAWNS CENEDLAETHOL CYMRU, VENUE CYMRU, PRIFYSGOL CAERDYDD (YSGOL FFISEG A SERYDDIAETH), DAWNS RUBICON, PHRIFYSGOL DINAS LLUNDAIN (UNED YMCHWIL NIWROWYDDONIAETH WYBYDDOL) A DANCE WOKING.CARDIFF | CAERDYDD
27 OCTOBER | HYDREF
DANCE HOUSE | TŶ DAWNS
DANCEHOUSE.WALES | 02920 636464


LLANDUDNO
12 MARCH | MAWRTH
VENUE CYMRU
VENUECYMRU.CO.UK01492 872000


WOKING
19 MARCH | MAWRTH
RHODA McGAW THEATRE
DANCEWOKING.COM01483 495460


   Print

2. NDCWales         3. Venue Cymru         Cardiff 45mm Eng_Wel no bleed       5. Rubicon Dance

Cass UoL logo JA1a_draft          7. Dance Woking


ARTISTIC DIRECTION & CHOREOGRAPHY | CHYFARWYDDYD ARTISTIG & COREOGRAFFI
JACK PHILP

STAGE MANAGEMENT | RHEOLI LLWYFAN
KRISTIAN RHODES

DANCERS | DAWNSWYR
ALISTAIR WROE
DOMINIC ROCCA
GAIA CICOLANI

SET DESIGN & CONSTRUCTION | GOSOD DYLUNIAD & ADEILADU
JACK PHILP
CHRISTIAN ENGLAND
ALED WYN-WILLIAMS

SOUND DESIGN | DYLUNIAD SAIN
BEN CORRIGAN
CAROL JONES

COSTUME DESIGN | DYLUNIAD GWISGOEDD
ESTHER KILBRIDE

PHOTOGRAPHY & VIDEOGRAPHY | FFOTOGRAFFIAETH & FIDEOGRAFFEG
DANILO MORONI